image

Funcionament, temps de conducció i descans.

Donar a conèixer en profunditat el maneig i funcionament del tacògraf digital, així com el coneixement del Reglament 561/2006 sobre temps de conducció i descans.
Dirigit als conductors professionals i especialment als empresaris i treballadors del sector del transport.

Videos.

Grua Mòbil.

Resum del temps máxim de conducció i mínim de descans.

Vull informar-me