image

CAP. Certificat d'aptitud professional. Formació Inicial.

QUALIFICACIÒ INICIAL MECADERIES.
CAP
QUALIFICACIÒ INICIAL VIATGERS.
És el certificat que acredita que determinats conductors professionals han superat els cursos i exàmens exigits per a la formació obligatòria en tota la Unió Europea , que estableix una QUALIFICACIÓ INICIAL OBLIGATÒRIA , per mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies per a la conducció dels quals s'exigeixi els permisos C1 , C1+E, C , C+E, EN L'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL.
CAP
És el certificat que acredita que determinats conductors professionals han superat els cursos i exàmens exigits per a la formació obligatòria en tota la Unió Europea que estableix una QUALIFICACIÓ INICIAL OBLIGATÒRIA , per mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats al transport de viatgers per carretera per la conducció dels quals s'exigeixi els permisos D1 , D1+E, D , D+E EN L'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL.

Vull informar-me