image

MAQUINARIA Carretons Elevadors.

Prevenciò de riscos laborals.
Persones que utilitzin carretons, personal de manteniment i responsables de seguretat amb l'objectiu bàsic sobre l'ús dels carretons i elevadors, la professionalització dels seus conductors i aconseguir el màxim de seguretat en la conducció.


L'alumne obté el coneixement teòric/pràctic en la conducció de carretons (Frontal i Retráctil) i elevadors transpalet manual i eléctric, perseverar la integritat física de les persones, equips e instal•lacions.
Conducció segura i adequada segons la Llei PRL31/95 i RD1215. Es un permís obligatori pel personal de manteniment, responedors, recepcionistes, personal de magatzem i treballadors en general que utilitzin aquesta maquinaria.


Videos.

Carretons elevadors.

Vull informar-me