AutoEscola GIMENO, Societat Limitada.

Condecorats per la CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA a l'empresa, amb motiu del 50è Aniversari de la seva fundació.
a Barcelona, octubre de 2011.

El gobierno de la República Dominicana, con el apoyo del Banco Interamericano de desarrollo (BID), a través de la Unidad de Transporte, Energia y Seguridad Vial del viceministerio de Gestión de la Competitividad Nacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). La Organización Mundial de la Salud (OMS) por mediación del BID otorga a Ramon Maria Miralles i Sanz la "International road safety consultant" consideración de CONSULTOR INTERNACIONAL para los paises de Centro América y del Caribe.
Santo Domingo, Julio de 2016.


L'equip de la Gimeno

Tìtols, homologacions i condecoracions
que disposem per oferir-li un servei selecte
Image

ANNA MARIA DIRECTOR D'AUTOESCOLA, PROFESSOR D'ESCOLA PARTICULAR DE CONDUCTORS, PROFESSOR DE FORMACIÓ VIÀRI, CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER A PRESTACIONS DE TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES PER CARRETERA, CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER A PRESTACIONS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA, CONDUCCIÓ EFICIENT PER A INSTRUCTORS DE VEHÍCLES PESANTS DESTINATS A TRANSPORT PER CARRETERA, FORMADOR DE FORMADORS EN CONDUCCIÓ ECOLÒGICA I MEDIAMBIENTAL, FORMACIÒ DE FORMADORS DE CAP EN MATERIA DE LOGÍSTICA I TRANSPORTS DE MERCADERIES I VIATGERS, OPERACIONS CONTRA INCENDIS, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PREVENCIÓ DE RISCOS VIALS LABORALS, SUPORT VITAL BÀSIC.

Image

IVANNA DIRECTOR AUTOESCOLA, PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, FORMADOR DE CONDUCTORS AMB AMOXOFÒBIA, CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER A PRESTACIONS DE TRANSPOR PÚBLIC DE MERCADERIES PER CARRETERA, CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER A PRESTACIONS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA, CONDUCCIÓ EFICIENT PER A INSTRUCTORS DE VEHICLES PESANTS DESTINATS A TRASNPORT PER CARRETERA, FORMADOR DE FORMADORS DE CONDUCTORS QUE TRANSPORTIN MERCADERIES PERILLOSSES, CERTIFICAT D'APTITUD DE FORMADOR DELS CURSOS DE SENSIBILITZACIÓ I REEDUCACIÓ VIÀRIA, FORMADOR DE FORMADORS EN CONDUCCIÓ ECOLÒGICA I MEDIAMBIENTAL, FORMADOR DE FORMADORS DEL CAP EN MATÈRIA DE LOGÍSTICA I TRANSPORTS DE MERCADERIES I VIATGERS, OPERACIONS CONTRA INCENCDIS, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS VIALS, SUPORT VITAL BÀSIC.

Image

RAMÓN DIRECTOR AUTOESCOLA, PROFESSOR ESCOLA PARTICULAR CONDUCTORS, PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, ESPECIALISTA AUXILIAR TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA DE L'INSTITUT UNIVERSITARI TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL (INTRAS, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, REGISTRE UNIVERSITARI 517.297), FORMADOR DE CONDUCTORS AMB AMOXOFÒBIA, CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER A PRESTACIONS DE TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES PER CARRETERA, CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER A PRESTACIONS DE TRANSPOR PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA, CONDUCCIÓ EFICIENT PER A INSTRUCTORS DE VEHICLES PESANTS DESTINATS A TRASNPORT PER CARRETERA, FORMADOR DE FORMADORS DE CONDUCTORS QUE TRANSPORTIN MERCADERIES PERILLOSSES, CERTIFICAT D'APTITUD DE FORMADOR DELS CURSOS DE SENSIBILITZACIÓ I REEDUCACIÓ VIÀRIA, FORMADOR DE FORMADORS EN CONDUCCIÓ ECOLÒGICA I MEDIAMBIENTAL, FORMADOR DE FORMADORS DEL CAP EN MATÈRIA DE LOGÍSTICA I TRANSPORTS DE MERCADERIES I VIATGERS, OPERACIONS CONTRA INCENCDIS, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS VIALS, SUPORT VITAL BÀSIC, FORMADOR DE FORMADORS DE TACÒGRAF DIGITAL.

Image

Oscar DIRECTOR AUTOESCOLA, PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, FORMADOR DE FORMADORS DE CONDUCTORS QUE TRANSPORTIN MERCADERIES PERILLOSSES, FORMADOR DE FORMADORS EN CONDUCCIÓ ECOLÒGICA I MEDIAMBIENTAL, FORMACIÓ DE FORMADORS DEL CAP EN MATÈRIA DE LOGÍSTICA I TRANSPORTS DE MERCADERIES I VIATGERS, OPERACIONS CONTRA INCENCDIS, SUPORT VITAL BÀSIC, FORMADOR DE FORMADORS DE TACÒGRAF DIGITAL.

Image

LAURA DIRECTOR AUTOESCOLA, PROFESSOR ESCOLA PARTICULAR CONDUCTORS, PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, FORMADOR DE FORMADORS EN CONDUCCIÓ ECOLÒGICA I MEDIAMBIENTAL, FORMACIÓ DE FORMADORS DEL CAP EN MATÈRIA DE LOGÍSTICA I TRANSPORTS DE MERCADERIES I VIATGERS.

Image

MARIO PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, CONDUCCIÓ EFICIENT PER A INSTRUCTORS DE VEHICLES.

Image

FRANCESC PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, CONDUCCIÓ EFICIENT PER A INSTRUCTORS DE VEHICLES, FORMADOR DE FORMADORS EN CONDUCCIÓ ECOLÒGICA I MEDIAMBIENTAL.


Image

JOSE ANTONIO PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, CONDUCCIÓ EFICIENT PER A INSTRUCTORS DE VEHICLES PESANTS DESTINATS A TRANSPORT PER CARRETERA, FORMADOR DE FORMADORS DE CONDUCTORS QUE TRANSPORTIN MERCADERIES PERILLOSSES.

Image

FERRAN DIRECTOR D'AUTOESCOLA, PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, FORMADOR DE FORMADORS EN CONDUCCIÓ ECOLÒGICA I MEDIAMBIENTAL.


Image

JOAN CARLES DIRECTOR D'AUTOESCOLA, PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA, CONDUCCIÓ EFICIENT PER A INSTRUCTORS DE VEHICLES, FORMADOR DE FORMADORS DE CONDUCTORS QUE TRANSPORTIN MERCADERIES PERILLOSSES, FORMADOR DE FORMADORS EN CONDUCCIÓ ECOLÒGICA I MEDIAMBIENTAL.

Image

ISABEL PROFESSOR FORMACIÓ VIARIA

Image

MERITXELL DIPLOMATURA EN CIENCIES EMPRESARIALS, GRADUADA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, MÀSTER EN ASSESORIA I PLANIFICACIÓ FINANCERA

Image

OLGA CAP D'ADMINISTRACIÓ I LOGÍSTICA

Image

ANDREA ADMINISTRACIÓ I RESPONSABLE E-LEARNING.

Image

LLUIS XAVIER INSTRUCTOR DRIVING SIMULATOR I ADMINISTRACIÓ

Image

IVAN INGENIERIA INFORMÀTICA

Image

DAVID ADMINISTRACIÓ ATENCIÓ AL PÚBLIC

Vols treballar a la Gimeno ?