image

Acoblats formats per un vehicle de la classe C i un remolc o semiremolc.

Autoritza a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d'aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.


Llei 18/2009 sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Nota.- Per a la conducció professional dels vehicles que autoritza a conduir el permís de les classes C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D o D + E, s'han de complir, a més, els establerts en el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la (CAP) qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.


L'edat mínima per obtenir-lo serà de vint-i-un anys complerts.


Videos.

1 Maniobra marxa enrere en recta i revolt amb semi-remolc.

2 Maniobra d'enganxament i desenganxament del remolc.

3 Maniobra marxa enrere aproximació al moll.

Vull informar-me