image

Permet als posseïdors del permís B arrossegar un remolc de M.M.A. superior a 750 Kg.

Automòbils que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc que la massa màxima autoritzada excedeixi de 750 kg.


(B96) Autorització B96, conduir un conjunt format per un vehicle de la categoria B i un remolc de M.M.A. superior a 750 kg, que el conjunt així format excedeixi els 3.500 kg. sense sobrepassar els 4.250 Kg.


(B+E) Autoritza a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 3500 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d'aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles. Que el conjunt així format excedeixi els 3.500 kg. sense sobrepassar els 7.000 Kg

L'edat mínima per obtenir-lo serà de divuit anys complerts.


Videos.

PERMIS B+E

1 Maniobra marxa enrere en recta i revolt. B+E

2 Maniobra d'enganxament i desenganxament del remolc.B+E 3 Maniobra d'aproximació al moll. B+E
PERMIS B96

2 Maniobra d'enganxament i desenganxament del remolc.B96

4 Maniobra d'estacionament, només per al permís B96.

Vull informar-me