image

Automòbils per al transport de no més de setze passatgers a més del conductor.

Autoritza per conduir automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de setze passatgers a més del conductor i la longitud màxima no excedeixi de vuit metres.


Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg.


Llei 18/2009 sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Nota.- Per a la conducció professional dels vehicles que autoritza a conduir el permís de les classes C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D o D + E, s'han de complir, a més, els establerts en el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la (CAP) qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

L'edat mínima per obtenir-lo serà de vint-i-un anys complerts.


Videos.

1 Maniobra marxa enrere en recta i revolt.

2 Maniobra d'estacionament, aproximación de parada.

Vull informar-me