image

Tècnica de conducció preventiva.

Conducció Segura.
Els principis bàsics de la conducció preventiva són la visió, l'anticipació i l'espai.


Videos.

Conducció segura i preventiva.
Vull informar-me