...
AulaVial posa a la teva disposició la forma més dinàmica, innovadora, interactiva i còmoda de preparar la formació vial que precisis i sense horaris.
Un assessor pedagògic et guiarà durant el desenvolupament de la formació.
AQUESTA ES LA PREPARACIÓ, AIXÍ T'ENSENYEM, APRENS I ESTALVIES, ...COMPARA.
...
Les classes teòriques són impartides per personal propi de l'auto escola amb gran experiència en formació i reglamentàriament titulats.
SENSE SORPRESES, directe a l'aprovat, aconseguim el 98,80% d'aprovats en la primera convocatòria d'examen.
Una manera segura i diferent d'impartir continguts de Seguretat Viària.
AQUESTA ES LA PREPARACIÓ, AIXÍ T'ENSENYEM, APRENS I ESTALVIES, ...COMPARA.
...
Amoxofòbia
Definir la Por a conduir no deixa de ser un exercici complex; podem manifestar quins són els símptomes freqüents quan una persona es veu presa d'aquest temor, però sempre ens queda la pregunta que els clients als quals tractem d'aquesta por ens formulen per què tinc por?
AQUESTA ES LA PREPARACIÓ, AIXÍ T'ENSENYEM, APRENS I ESTALVIES, ...COMPARA.
...
Facilitar al professor, el desenvolupament de la classe i s'adapta perfectament a la creació d'un guió, amb múltiples animacions i fotografies per a l'explicació del professional.
AQUESTA ES LA PREPARACIÓ, AIXÍ T'ENSENYEM, APRENS I ESTALVIES, ...COMPARA.


...
Enmarcat dins de l'apartat de Seguretat Preventiva, té un caràcter pedagógic.
Familiaritzar els futurs conductors amb la utilització i funcionament de la diferent instrumentació dels vehicles.
Fomentar l'adequada forma d'identificar, anticipar i actuar davant de diferents situacions de risc amb la finalitat de proporcionar el motorista un nivell d'experiència des del primer moment que s'inicia en el món de la conducció.
El programari del programa reprodueix un bon nombre de situacions de risc habituals , tant en carretera com en l'entorn urbà.
Alhora, inclou diferents variables meteorològiques i de trànsit que, juntament amb la gran precisió de gràfics i so, a més de la seva realista instrumentació, proporcionen un entorn de gran similitud amb la realitat.
AQUESTA ES LA PREPARACIÓ, AIXÍ T'ENSENYEM, APRENS I ESTALVIES, ...COMPARA.
...
Per a la realització de pràctiques en primers auxilis.
Tors llarg per compressions abdominals, localització del punt de massatge cardíac, hiperextensió del cap per obrir la via aèria, tracció de la mandíbula, ventilació amb elevació del pit, compressions realistes en tors llarg, especificacions Via aèria fàcilment manipulable per simular obstrucció de la via aèria o per situacions d'ofec, canviant la placa pectoral es pot realitzar RCP en adolescents, inclinació del cap realista i barbeta elevada per a obertura de la via aèria, punts de referència anatòmics que inclouen l'estèrnum, caixa toràcica i escotadura subesternal, disposa d'una peça boca nas desmuntable, així cada alumne pot tenir la mateixa que pot ser descontaminada.
AQUESTA ES LA PREPARACIÓ, AIXÍ T'ENSENYEM, APRENS I ESTALVIES, ...COMPARA.
...
Pissarra professional magnética, maquetes, murals, retroprojector, monitoritzaciò.
Diversos models de pissarra electrònica en disitntes mesures i qualitats, maquetes de frens, semàfors, llums dels vehicles, connexions de remòlcs, motors, caixa de canvis, diferencial, embragatge, bomba d'injecció lineal i rotativa, sistema d'injecció intercooler i common rail.
AQUESTA ES LA PREPARACIÓ, AIXÍ T'ENSENYEM, APRENS I ESTALVIES, ...COMPARA.