image

CAP. Certificat d'aptitud professional.


CAP
FORMACIÒ CONTINUA  
La directiva del Parlament Europeu estableix una FORMACIÓ CONTÍNUA per mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixi els permisos C1 , C1+E, C , C+E, D1 , D1+E, D , D+E EN L'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL.
Vull informar-me