image

Eficiencia Tècnica.

Conducció Económica i Eficient.
Es el certificat que acredita que determinats conductors, conquereixen la més amplia informació sobre l'ús dels diferents elements del vehicle, per tal d'aconseguir el màxim de rendiment energètic, reduir emissions contaminants al medi ambient i augmentar la seguretat en la conducció i la conscienciació de l'importància que té l'estalvi energètic i la reducció del impacte medi ambiental que produeix el consum de carburants, aportant millor qualitat en la conducció i disminució al índex de baixes laborals, així com una millor operativitat dels vehicles.


Videos.

Consells de la DGT.
Vull informar-me